P U U K A I  /  Kai Hovivuori

Olga-jakkara

kork 44 cm
lev 44 cm
syv 25 cm